Friherrsin VPK on Länsi-Vantaalla Vapaalassa toimiva vapaapalokunta.
Näillä sivuilla on tietoa vapaapalokunnan toiminnasta ja kuvia harjoituksistamme ja asiakastöistä.
Harjoittelemme säännöllisesti ja osallistumme sammutus- ja pelastustoimintaan,
sekä tarjoamme erilaisia palveluita yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille.

Friherrsin VPK etsii hälytysosastoon uusia jäseniä.
Me tarjoamme toiminnan vaatiman koulutuksen,
työvälineet ja asianmukaisen varustuksen.

Nuoriso-osastomme harjoitukset alkavat 3.2.21. Hae mukaan toimintaan!
Nuoriso-osasto info

Friherrsin VPK nyt Facebookissa ja Instagramissa.
https://www.facebook.com/FriherrsinVPK
http://www.instagram.com/Friherrsin_VPK

Vapaapalokunta eli VPK on palokunta, jonka henkilöstö suorittaa palo- ja pelastustoimen tehtäviä vapaaehtoisesti ja osa sivutoimenaan. Lähes kaikilla suomalaisilla vapaaehtoispalokunnilla on sammutussopimus oman alueensa aluepelastuslaitoksen kanssa palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Tällaisen sopimuksen tehneitä vapaaehtoispalokuntia kutsutaan myös nimellä sopimuspalokunta.Vapaaehtoiselta vaaditaan tiettyjen peruskurssien käymistä sekä soveltuvuustestien hyväksyttyä suoritusta. Peruskurssien lisäksi on mahdollista suorittaa erikoistehtäviin pätevöittävää (muun muassa vesipelastus, savusukellus ja ensivaste) tai muuten ammattitaitoa lisäävää (esimerkiksi hälytysajoneuvon kuljettaminen, vauriopuiden käsittely) koulutusta.


Monet vapaaehtoispalokunnat suorittavat palo- ja pelastustehtävien ohella myös erilaisia työtehtäviä, järjestävät tapahtumia ja valistavat muita. Tyypillisiä palokuntien hoitamia työtehtäviä ovat sammutustehtävät, vedenkuljetukset, puun kaadot ja talojen purkupolttamiset.


Vapaapalokuntalaiset eivät yleensä saa toiminnastaan rahallista korvausta taikka palkkaa. Palokuntaharrastuksen mukanaan tuomat taidot tervehenkisen harrastetoiminnan ja toisten ihmisten auttamisen ohella ovatkin VPK-harrastuksen parasta antia.

www.friherrsinvpk.fi, © Friherrs VPK Ry